Hai người làm chung công việc trong 20 sẽ hoàn thành xong công viẹc . sau làm chung 7 ngày thì người thứ nhất đi làm việc khác, người thứ 2 tiếp tục l

Question

Hai người làm chung công việc trong 20 sẽ hoàn thành xong công viẹc . sau làm chung 7 ngày thì người thứ nhất đi làm việc khác, người thứ 2 tiếp tục làm trong 3 ngày nữa thì hoàn thanh 40% cong viecb. hỏi nếu làm riêng thì mỗi người mất bao lâu hoàn thành

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2021-10-04T06:09:46+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:10:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   GỌi số ngày người thứ nhất làm 1 mình xong công việc là 😡 (ngày)
   GỌi số ngày người thứ hai làm 1 mình xong công việc là :y (ngày)
  (x,y>0)
  1 ngày người thứ nhất làm được : 1/x (Cv)
  1 ngày người thứ hai làm được : 1/y (Cv)
  1 ngày 2 người làm được : 1/20 (cv)
  ta có PT
  1/x +1/y =1/20                        1
  theo đề bài sau làm chung 7 ngày thì người thứ nhất đi làm việc khác, người thứ 2 tiếp tục làm trong 3 ngày nữa thì hoàn thanh 40% cong việc
  7( 1/x + 1/y) + 3/y = 2/5  ( đổi 40% =2/5)                   2
  từ 1 và 2 ta có hệ PT
  1/x +1/y =1/20 
  7( 1/x + 1/y) + 3/y = 2/5

  đặt 1/x =a
         1/y =b
   a khác 0 , b khác 0
  a + b= 1/20
  7(a+b) + 3b= 2/5

  ⇔a+b=1/20
      7a +10b =2/5
  ⇔ a=1/60 
       b=1/30
  thay trở lại
  1/x=a= 1/60
  1/y=b=1/30
  ⇔x=60 
      y=30
  vậy người thứ nhất làm 60 ngày thì xong 

   người thứ hai làm 30 ngày thì xong 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )