hai người làm chung một công việc thì sau 20 ngày sẽ hoàn thành nhưng sau khi làm chung được 10 ngày thì một người đi làm việc khác người thứ hai vẫn

Question

hai người làm chung một công việc thì sau 20 ngày sẽ hoàn thành nhưng sau khi làm chung được 10 ngày thì một người đi làm việc khác người thứ hai vẫn tiếp tục công việc đó hoàn thành trong 15 ngày hỏi nếu làm riêng thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu ngày

in progress 0
Athena 2 tuần 2021-07-10T12:18:19+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:19:40+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   gọi số ngày người thứ nhất là x(ngày)

                                        hai là y(ngày)

  (x,y>0)

  ta có hệ pt 1/x+1/y=1/20

                    10(1/x+1/y)+15/y=1

  ->x=60,y=30

  Vậy người thứ nhất làm việc trong 60 ngày

  0
  2021-07-10T12:19:54+00:00

  Đáp án:

  Vậy người thứ nhất làm 1 mình xong công việc trong 60 ngày .

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số ngày người thứ nhất làm 1 mình hoàn thành công việc là : x ( ngày ).

  Số ngày người thứ 2 làm 1 mình hoàn thành công việc là : y ( ngày ).

  Mà ( x , y > 0 )

  Nên ta có hệ phương trình : { 1/x + 1/y = 1/20 giải hệ { x = 60 và y = 30

  { 10(1/x + 1/y ) + 15/y = 1 giải hệ ( như trên )

  ⇒ Vậy người thứ nhất làm 1 mình xong công việc trong 60 ngày .

  ⇒ Chúp bn học giỏi ! Nếu bn thấy câu trả lời của sissf12 đúng hay và bổ ích đừng quên vote 5* , cảm ơn và câu trả lời hay nhất nha 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )