hai người mang hai vật có khối lượng như nhau.hỏi hai người này đan vận dụng nguyên tắc của máy cơ đơn giản nào?em hãy chỉ ra đâu là điểm 0,01,02 trên

Question

hai người mang hai vật có khối lượng như nhau.hỏi hai người này đan vận dụng nguyên tắc của máy cơ đơn giản nào?em hãy chỉ ra đâu là điểm 0,01,02 trên máy cơ đơn giản này? em hãy so sánh 002, như thế nào với đoạn 001treen hai máy cơ đơn này ? so sánh lực kéo F của tay người với P của vật ? vậy theo em người nào dùng sức ít hơn?

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-10-01T03:17:31+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-01T03:18:58+00:00

    Đáp án:

    Hai người mang hai vật có khối lượng nhưu nhau không ứng dụng nguyên tắc hoạt động của máy cơ đơn giản nào. Do đó ta không thể xác định O, O1, O2 hay so sánh lực.

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )