hai người thợ chia nhau số tiền công .Người thợ cả được nhận nhiều hơn người thợ phụ 135 000 đồng .Tính số tiền mỗi người đã nhận được ,biết rằng tiền

Question

hai người thợ chia nhau số tiền công .Người thợ cả được nhận nhiều hơn người thợ phụ 135 000 đồng .Tính số tiền mỗi người đã nhận được ,biết rằng tiền công của người thợ phụ bằng 5/8 tiền công của người thợ cả

in progress 0
Abigail 1 tháng 2021-09-10T12:00:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:01:49+00:00

  Mình trình bày trong hình.

  @peachybee

   

  0
  2021-09-10T12:01:52+00:00

                                Bài giải
  Theo bài ra ta có

  Người thợ phụ   :_,_,_,_,_,

  Người thợ chính:_,_,_,_,_,_,_,_,

        Gía trị 1 phần là

   135000:(8-5)=45000 đồng

       Số tiền người thợ phụ làm được là

    45000×5=225000 đồng

      Số tiền người thợ chính là

    225000+135000=360000 đồng

                   Đ/s:

  Chúc bn học tốt<3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )