Hai nguyên tố A và B có tổng số điện tích hạt nhân là 58. Biết A và B thuộc cùng một phân nhóm và ở hzi chu kì liên tiếp của bảng tuần hoàn. Xác định

Question

Hai nguyên tố A và B có tổng số điện tích hạt nhân là 58. Biết A và B thuộc cùng một phân nhóm và ở hzi chu kì liên tiếp của bảng tuần hoàn. Xác định A và B

in progress 0
Kylie 2 giờ 2021-09-07T10:11:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:13:34+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  A:Canxi(Ca)\\
  B:Stronti(Sr)
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \text{Tổng điện tích hạt nhân là 58}\\
  {p_A} + {p_B} = 58(1)\\
   \Rightarrow\text{Hai nguyên tố A và B nằm ở hai chu kì lớn liên tiếp } \\
  {p_B} – {p_A} = 18(2)\\
   \text{Từ (1) và (2)}\Rightarrow {p_A} = 20,{p_B} = 38\\
  {p_A} = 20 \Rightarrow A:Canxi(Ca)\\
  {p_B} = 38 \Rightarrow B:Stronti(Sr)
  \end{array}\)

  0
  2021-09-07T10:13:40+00:00

  Đáp án

   mk tb trg hình nha

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )