Hai ô tô khởi hành cùng 1 lúc trên quảng đường từ A đến B dài 150 km . Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhảy hơn ô tô thứ hai 10 km nên đến B trước ô tô thứ

Question

Hai ô tô khởi hành cùng 1 lúc trên quảng đường từ A đến B dài 150 km . Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhảy hơn ô tô thứ hai 10 km nên đến B trước ô tô thứ hai 30 phút . Tính vận tốc của mỗi xe .

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-17T07:06:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:07:12+00:00

  Đáp án:

  vận tốc của ô tô thứ nhất là 60km/hvận tốc của ô tô thứ 2 là 60-10=50(km/h)

   

  Giải thích các bước giải:

  gọi vận tốc của ô tô thứ nhất là: x(km/h)

  =>vận tốc của ô tô thứ 2 là: x-10(km/h)(x>10)

  =>thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đương là: t=150/x(h

  thời gian xe thứ 2 đi là: t1=150/(x-10)

  theo đề bài ta có: 150/(x-10)-150/x=1/2

  <=>x=60

  vậy vận tốc của ô tô thứ nhất là 60km/hvận tốc của ô tô thứ 2 là 60-10=50(km/h)

   

  0
  2021-08-17T07:07:29+00:00

  Đáp án:

  Vận tốc xe ô tô thứ nhất là 60 km/h

  Vận tốc xe ô tô thứ hai là 50 km/h

   Giải thích các bước giải:

  Gọi vận tốc xe ô tô thứ nhất là x (km/h) ( x>10)

  Gọi vận tốc xe ô tô  thứ 2 là x-10 ( km/h) 

  Đổi 30 phút = 1/2 h

  Thời gian của xe ô tô thứ nhất là : $\frac{150}{x}$ ( h)

  Thời gian của xe ô tô thứ hai là : $\frac{150}{x-10}$ ( h)

  Vì vận tốc xe  ô tô thứ nhất nhanh hơn xe ô tô thứ hai 10 km  nên đến trước 30 p ta có phương trình :

  $\frac{150}{x-10}$ – $\frac{150}{x}$ =$\frac{1}{2}$ 

  ⇔300x-300(x-10)=x(x-10)

  ⇔300x-300x+3000-x²+10x

  ⇔-x²+10x+3000

  ⇒Δ=10²-4*(-1)*3000=12100

  ⇒x1= $\frac{-b-√Δ}{2a}$ =$\frac{-10-√12100}{2*(-1)}$ =60 ( Thoả mãn )

     x2=$\frac{-b+√Δ}{2a}$=$\frac{-10+√12100}{2*(-1)}$=-50  ( Loại)

  ⇒ Vận tốc của xe ô tô thứ nhất là 60 km/h

  ⇒ Vận tốc của ô tô thứ 2 là : 60-10=50 ( km/h)

  Kết luận : Vậy + Vận tốc xe ô tô thứ nhất là 60 km/h

                          +Vận tốc xe ô tô thứ hai là 50 km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )