Hai ô tô khởi hành đồng thời hai địa điểm A và bê cách tám mươi kilômét nếu đi cùng chiều về C nằm ngoài đây thì sau 01.42 xe cách nhau 120km nếu đi n

Question

Hai ô tô khởi hành đồng thời hai địa điểm A và bê cách tám mươi kilômét nếu đi cùng chiều về C nằm ngoài đây thì sau 01.42 xe cách nhau 120km nếu đi ngược chiều thì sao bằng phút hai xe cách nhau 20km tính vận tốc hai xe giúp mình với

in progress 0
Margaret 2 tuần 2021-08-22T02:02:34+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:03:56+00:00

  Đáp án:

  Gọi vtốc xe ở A là v , ở B là v’ . (1h42′ =5/3h)
  Ta có :
  -khi đi cùng chiều về C ta có: Qđ xe ở A : S1= v * 5/3
  Qđ xe ở B : S2= v’ *5/3.
  Mà 2 xe cách 120km nên : S1+120 = 80 + S2.
  =>S2 – S1= 120-80=40 => ( v’ – v )*5/3=40
  => v’ – v = 24 (1).
  -khi ngược chiều: Xe ở A đi được : S1′ = v *1/2
  B đi dược: S2′ = v’ *1/2.
  Mà 2 xe cách nhau 20km nên : S1′ + S2′ +20 =80.
  => S2′ + S1=80-20=60 => ( v’ + v ) *1/2=60
  => v’ + v =120 (2)
  Từ 1 và 2 => v’ = 72km/h
  v = 48km/h

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )