Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chings gặp nhau. Quãng đường AB dài 210 km. Tính vận tốc của mỗi ô tô biết v

Question

Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chings gặp nhau. Quãng đường AB dài 210 km. Tính vận tốc của mỗi ô tô biết vận tốc của ô tô đi từ A lớn hơn vận tốc đi từ B là 5km/h

in progress 0
Maria 3 tuần 2021-07-09T22:47:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:48:17+00:00

  Đáp án: 50km/giờ

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng vận tốc của hai ô tô là:

         210 : 2= 105 (km/giờ)

  Vận tốc của ô tô đi từ A là:

         (105 + 5) : 2= 55 (km/giờ)
  Vận tốc của ô tô đi từ B là:

          105 – 55= 50 (km/giờ)

         Đáp số: ô tô đi từ A: 55km/giờ; ô tô đi từ B: 50km/giờ

   

  0
  2021-07-09T22:48:31+00:00

  Tổng vận tốc hai xe là:

  `210 : 2 = 105` (km/giờ)

  Vận tốc ô tô đi từ  `B` là:

  `(105 – 5) : 2 = 50` (km/giờ)

  Vận tốc ô tô đi từ `A` là:

  `5 + 50 = 55` (km/giờ)

  Đáp số: `50` km/giờ và `55` km/giờ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )