Hai phần bẩy cộng một Phần bốn bằng bao nhiêu

Question

Hai phần bẩy cộng một Phần bốn bằng bao nhiêu

in progress 0
Arya 7 giờ 2021-09-16T18:12:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:14:11+00:00

  Đáp án:

   15 / 28

  Giải thích các bước giải:

  2/7 + 1/4 = 2.4/7.4 + 1.7/7.4 = 8/28+7/28 = 8+7/28 = 15/28

  0
  2021-09-16T18:14:28+00:00

  `2/7 + 1/4 = 8/28 + 7/28 = 15/28`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )