Hai phân xưởng theo kế hoạch phải làm 400 dụng cụ. Nhưng khi thực hiện phân xưởng 1 vượt mức 20% còn phân xưởng 2 vượt mức 10% th3o kế hoạch của mình

Question

Hai phân xưởng theo kế hoạch phải làm 400 dụng cụ. Nhưng khi thực hiện phân xưởng 1 vượt mức 20% còn phân xưởng 2 vượt mức 10% th3o kế hoạch của mình , do đó cả 2 phân xưởng đã làm được 470 dụng cụ . Tính số dụng cụ mà mỗi phân xưởng phải làm theo kế hoạch .

in progress 0
Ximena 4 tháng 2021-08-31T02:51:12+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T02:53:06+00:00

  Đáp án: 300 dụng cụ và 100 dụng cụ.

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số dụng cụ mà xưởng 1 phải sản xuất theo kế hoạch là x (dụng cụ) (0<x<400)

  => xưởng 2 cần sản xuất 400-x (dụng cụ) 

  Thực hiện phân xưởng 1 sản xuất vượt mức 20% nên đã sản xuất được là:

  $\left( {100\%  + 20\% } \right).x = 120\% .x = 1,2.x$ (dụng cụ)

  Phân xưởng 2 vượt mức 10% nên đã sản xuất được: 1,1.(400-x) (dụng cụ)

  Ta có tổng số dụng cụ:

  $\begin{array}{l}
  1,2.x + 1,1.\left( {400 – x} \right) = 470\\
   \Leftrightarrow 1,2.x + 440 – 1,1.x = 470\\
   \Leftrightarrow 0,1.x = 30\\
   \Leftrightarrow x = 300\\
   \Leftrightarrow 400 – x = 100
  \end{array}$

  Vậy theo kế hoạch mỗi xưởng cần sản xuất lần lượt 300 dụng cụ và 100 dụng cụ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )