Hai phẩy tám nhân 92+năm phẩy sáu :0,25

Question

Hai phẩy tám nhân 92+năm phẩy sáu :0,25

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-10-06T18:21:51+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-06T18:23:08+00:00

    2,8×92 + 5,6:0,25=257,6+22,4

                               = 280

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )