Hai quả cầu làm bằng đồng cùng thể tích, một quả đặc và một quả rỗng (được hàn kín, không có khe hở) cùng được nhúng chìm trong dầu. Độ lớn cuả lực đẩ

Question

Hai quả cầu làm bằng đồng cùng thể tích, một quả đặc và một quả rỗng (được hàn kín, không có khe hở) cùng được nhúng chìm trong dầu. Độ lớn cuả lực đẩy Ácsi met do dầu tác dụng
A:
lên hai quả cầu là bằng nhau
B:
lên quả cầu đặc mạnh hơn
C:
lên quả cầu rỗng mạnh hơn
D:
lên hai quả cầu là không so sánh được

in progress 0
Rose 1 năm 2021-10-28T21:14:31+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:16:26+00:00

  Đáp án:

   – Lên quả cầu đặc mạnh hơn, vì nó có trọng lượng lớn hơn quả cầu rỗng

  – Chọn B

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )