Hai quả cầu nhỏ có điện tích lần lượt là q 1 = 2.10 − 8 C , q 2 = 4 , 5.10 − 8 C tác dụng với nhau một lực bằng 0,1 N trong chân không. Khoảng cách

Question

Hai quả cầu nhỏ có điện tích lần lượt là q 1 = 2.10 − 8 C , q 2 = 4 , 5.10 − 8 C tác dụng với nhau một lực bằng 0,1 N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng bằng

in progress 0
Adalynn 1 tuần 2021-12-03T13:50:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:52:30+00:00

  Đáp án:

  r = 9mm

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
  {q_1} = {2.10^{ – 8}}C\\
  {q_2} = {4,5.10^{ – 8}}C\\
  F = 0,1N\\
  \varepsilon = 1
  \end{array} \right.\)
  Ta có:
  \(\begin{array}{l}
  F = \frac{{k.\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\\
  \Rightarrow r = \sqrt {\frac{{k.\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{F.\varepsilon }}} = \sqrt {\frac{{{{9.10}^9}{{.2.10}^{ – 8}}{{.4,5.10}^{ – 8}}}}{{0,1.1}}} \\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {9.10^{ – 3}}m = 9mm
  \end{array}\)
  Vậy khoảng cách giữa chúng là: r = 9mm

  0
  2021-12-03T13:52:33+00:00

  Đáp án: 9*10^-3

  Giải thích các bước giải: F=k*q1*q2/r^2=>r= √k(p1*p2)/F= √9*10^9(2*10^-8*4,5*10^-8)/0,1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )