Hai số có tổng bằng 1808 và thương là 0,6. Số bé là:

Question

Hai số có tổng bằng 1808 và thương là 0,6. Số bé là:

in progress 0
Lydia 4 tuần 2021-11-17T00:36:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T00:37:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `0,6=3/5`

  Số bé là:

  `1808:(3+5)×3=678`

  Số lớn là:

  `1808-678=1130`

  ĐS: Số bé: `678`

  Số lớn: `1130`

  0
  2021-11-17T00:37:43+00:00

  Đáp án:

   0,6=3/5

  số bé là: 1800:(3+5)*3=675

  đáp số : 675

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )