Hai số có tổng là 58 số thứ nhất là số bé nhất có 2chư số tìm số thứ 2

Question

Hai số có tổng là 58 số thứ nhất là số bé nhất có 2chư số tìm số thứ 2

in progress 0
Ivy 2 ngày 2021-12-07T19:07:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:08:55+00:00

  Đáp án; 48

  số thứ nhất là số bé nhất có 2 chữ số; là 10

  số thứ 2; 58-10=48

   

   

  0
  2021-12-07T19:09:15+00:00

  Đáp án: $48$

  Giải thích các bước giải:

   Vì số bé nhất có 2 chữ số là $10$

  Nên số thứ nhất ;à $10$

  Số thứ hai là :

  $58 – 10 = 48$

  Đáp số : $48$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )