Hai số lẻ có tổng là số nhỏ nhất có 4 chữ số và ở giữa hai số lẻ đó có 4 số lẻ tìm hai số đó

Question

Hai số lẻ có tổng là số nhỏ nhất có 4 chữ số và ở giữa hai số lẻ đó có 4 số lẻ tìm hai số đó

in progress 0
Clara 1 tháng 2021-08-05T00:39:40+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T00:40:40+00:00

  Tổng của hai số lẻ cần tìm là 1000

  Hiệu của hai số lẻ cần tìm là 4 x 2 +2 =10

  Số lớn là ( 1000 + 10 ) : 2 = 505

  Số bé là  1000 – 505= 495

  Vậy hai số lẻ cần tìm là 505 và 495 

  Học tốt…

  0
  2021-08-05T00:40:50+00:00

  Lời giải:

  Số nhỏ nhất có 4 chữ số là 1000. Vậy tổng 2 số là 1000.

  Do ở giữa hai số lẻ đó có 4 số lẻ nữa nên giữa chúng có 5 khoảng và mỗi khoảng là 2 đơn vị. Hiệu hai số là:

     $2\times5=10$

  Số lớn là:

    $(1000+10):2=505$

  Số bé là:

    $505-10=495$

                 Đáp số: $505$ và $495$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )