Hai thanh kim loại a và b lần lượt có độ dài là 15 cm và 13 cm được nung nóng với mỗi phút trôi qua thanh kim loại a giãn nở dài thêm 1 mm còn thanh k

Question

Hai thanh kim loại a và b lần lượt có độ dài là 15 cm và 13 cm được nung nóng với mỗi phút trôi qua thanh kim loại a giãn nở dài thêm 1 mm còn thanh kim loại b dài thêm 2 mm hỏi sau bao nhiêu phút thì độ dài hai thanh kim loại là như nhau?
Giúp mik vs????????????

in progress 0
Faith 7 ngày 2021-09-01T03:32:31+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:33:58+00:00

  Đáp án: 20 phút

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 15cm = 150mm; 13cm = 130mm

  Gọi thời gian sau khi bắt đầu nung nóng để hai thanh có độ dài bằng nhau là x (phút) (x>0)

  Sau x phút thanh A giãn nở dài thêm là: x.1=x (mm)

  => độ dài thanh A sau x phút là: 150+x (mm)

  Sau x phút thanh B giãn nở dài thêm là: 2.x (mm)

  => độ dài thanh B sau x phút là 130+2.x (mm)

  Khi hai thanh có độ dài bằng nhau nên:

  $\begin{array}{l}
  150 + x = 130 + 2.x\\
   \Leftrightarrow 150 – 130 = 2x – x\\
   \Leftrightarrow 20 = x\left( {tmdk} \right)
  \end{array}$

  Vậy sau 20 phút nung thì hai thanh có độ dài bằng nhau

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )