Hai Thành phố A và B cách nhau 257,5 km. Lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 55 km/h. Cùng lúc đó,một ô tô đi từ B đến A với vận tốc 48 km/h

Question

Hai Thành phố A và B cách nhau 257,5 km. Lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 55 km/h. Cùng lúc đó,một ô tô đi từ B đến A với vận tốc 48 km/h. Hỏi 2 xe ô tô gặp nhau lúc mấy giờ?

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-08-28T19:41:23+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:42:53+00:00

  Đáp án:

  2 xe gặp nhau lúc `9h30p`

  Giải thích các bước giải:

  Tổng vận tốc 2 xe là:

       `55+48=103(km//h)`

  Thời gian để 2 xe gặp nhau là:

       `257,5:103=2,5h=2h30p`

  2 xe gặp nhau lúc:

       `7h+2h30p=9h30p`

            Đáp số: `9h30p`

  `h:` giờ

  `p:` phút

  0
  2021-08-28T19:43:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng vận tốc 2 xe là:

      55 + 48 = 103(km/h)

  Thời gian để 2 xe gặp nhau là:

       257,5 : 103 = 2,5h = 2h30p

  2 xe gặp nhau lúc:

       7h + 2h30p = 9h30p

            Đáp số: 9h30p

   Dung819

  Ctlhn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )