Hai thành phố A và B cách nhau 90 km . Một ô tô đi từ A đến B cùng lúc đó một xe máy đi từ B về A . Sau 1 giờ 20 phút hai xe gặp nhau. a, Tính tổng vậ

Question

Hai thành phố A và B cách nhau 90 km . Một ô tô đi từ A đến B cùng lúc đó một xe máy đi từ B về A . Sau 1 giờ 20 phút hai xe gặp nhau.
a, Tính tổng vận tốc của ô tô và xe máy
b, Tính vận tốc của mỗi xe , biết vận tốc của ô tô bằng 3\2 vận tốc xe máy

in progress 0
Ariana 2 tháng 2021-10-28T15:48:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:50:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi 1 giờ 20 phút=$\frac{4}{3}$ giờ

  a) Tổng vận tốc của ô tô và xe máy là:

  90:$\frac{4}{3}$=(67,5km/h)

  b) Vận tốc của xe ô tô là:

  67,5:(2+3) x 3=40,5(km/h)

  Vận tốc của xe máy là:

  67,5-40,5=37(km/h)

  Đáp số:a)67,5km/h

              b) V của ô tô: 40,5km/h

                  V xe máy 37km/h

  CHẮC CHẮN ĐÚNG 100% NHA

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-10-28T15:50:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    Đổi: 1 giờ 20 phút = 4/3 giờ

   a, Tổng vận tốc của ô tô và xe máy là:

                 90 : 4/3 = 67,5 ( km/giờ )

  b, Vận tốc của ô tô là:

           67,5 : ( 3+ 2 ) x 3 = 40,5 ( km/giờ )

      Vận tốc của xe máy là:

            67,5 – 40,5 = 27 ( km/giờ )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )