hai thị xã a và b cách nhau 216km lúc 6giờ xe ô tô thứ nhất đi từ xã A đến xã B với vận tốc 48km/giờ đến 6giờ 15phút xe thứ 2 đi từ xã B Đến xã A với

Question

hai thị xã a và b cách nhau 216km lúc 6giờ xe ô tô thứ nhất đi từ xã A đến xã B với vận tốc 48km/giờ đến 6giờ 15phút xe thứ 2 đi từ xã B Đến xã A với vận tốc 54km/ giờ.
a) sao mấy giờ 2 xe gặp nhau.
b) 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ.
C) để đến B lúc 9giờ 30 phút thì sau khi gặp nhau xe ô tô đi từ A phải đi với vận tốc bao nhiêu km/ giờ

in progress 0
Quinn 3 tháng 2021-09-02T23:51:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:53:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a/. Tổng vận tốc 2 xe là:

  48 + 54 = 102 (km/h)

  Thời gian xe thứ nhất đi trước xe thứ 2 là:

  6 giờ 15 phút – 6 giờ = 15 phút = 0,25 giờ

  Quãng đường xe thứ nhất đi được trong 15 phút là:

  48 x 0,25 = 12 (km)

  Khoảng cách giữa 2 xe là: 

  216 – 12 = 204 (km)

  Thời gian 2 xe gặp nhau là:

  204 : 102 = 2 (giờ)

  b/. Hai xe gặp nhau lúc:

  6 giờ 15 phút + 2 giờ = 8 giờ 15 phút

  c/. Quãng đường xe đi từ A đã đi được là: 

  12 + (48 x 2) = 108 (km)

  Quãng đường xe đi từ A cần phải đi tiếp là:

  216 – 108 = 108 (km)

  Thời gian xe đi từ A đi từ chỗ gặp nhau đến B là:

  9 giờ 30 phút – 8 giờ 15 phút = 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

  Vận tốc xe đi từ A phải đi là:

  108 : 1,25 = 86,4 (km/h)

  Đáp số: a/. 2 giờ        b/. 8giờ 15 phút        c/. 86,4 km/h

  0
  2021-09-02T23:53:19+00:00

  Ô tô đã đi được số phút là: 6 giờ 15 phút – 6 giờ = 15 phút

                                                                                      = $\frac{1}{4}$ giờ

  Sau 15 phút, ô tô đi được:

   $\frac{1}{4}$ x 48 = 12 (km)

  Khoảng cách ban đầu của hai xe khi xe đi từ B khởi hành là: 216 – 12 = 204 (m)

  a) Sau số thời gian hai xe gặp nhau là: 204 : (54 + 48) = 2 (giờ)

  b) 2 xe gặp nhau lúc: 6 giờ 15 phút + 2 giờ = 8 giờ 15 phút.

  Còn số thời gian nữa để đi là: 9 giờ 30 phút – 8 giờ 15 phút = 1 giờ 15 phút

  Đổi: 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

  Sau 2 giờ kể từ lúc xe đi từ B bắt đầu xuất phát, xe đi từ A đi được: 2 x 48 = 96 (km/h)

  c) Để đến B kịp giờ, xe đi từ A cần đi với tốc độ là: (204 – 96) : 1,25 = 86,4 (km/h)

  Đáp số:….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )