Hai thị xã A và B cách nhau 90km. Một chiếc ôtô khởi hành từ A và một xe máy khởi hành từ B cùng một lúc ngược chiều nhau. Sau khi gặp nhau ôtô chạy t

Question

Hai thị xã A và B cách nhau 90km. Một chiếc ôtô khởi hành từ A và một xe máy khởi hành từ B cùng một lúc ngược chiều nhau. Sau khi gặp nhau ôtô chạy thêm 30 phút nữa thì đến B, còn xe máy chạy thêm 2 giờ nữa mới đến A. Tìm vận tốc của mỗi xe.

in progress 0
Quinn 5 tháng 2021-07-20T22:52:03+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:53:05+00:00

  Đáp án:

   Vận tốc xe máy: 30km/h

  Vận tốc ô tô: 60 km/h

  Giải thích các bước giải:

   Gọi vận tốc của xe máy và ô tô lần lượt là x và y (km/h) (x>y>0)

           thời gian từ lúc đi đến lúc gặp nhau là t (h)

  Theo bài ra ta có:

  AB=90=t.x+t.y=t(x+y) (1) 

  Xe máy chạy tới điểm gặp nhau xong chạy tiếp 2h nữa thì đến nơi

  => t.x+2.x=90 (2)

  Ô tô chạy tới điểm gặp nhau xong chạy tiếp 30 phút nữa tì đến nơi

  =>t.y+0,5y=90 (3)

  Từ (1) (2) (3)=>x=30 và y=60(km/h)

  0
  2021-07-20T22:53:33+00:00

  Gọi x là vận tốc ô tô  ( x >0)

  y là vận tốc mô tô (y>0)

  t là thời gian từ lúc 2 xe gặp nhau

  Theo đề bài ta có hpt :

  ⇔{ ( t +1/2 ) .x  =90

  ( t + 2) .y = 90

  ⇔ x = 60 (n)

  y = 30(n)

  Vậy vận tốc của ô tô là 60km/h 

  vận tốc của mô tô là 30 km/h

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )