Hai thửa ruộng thu hoạch được 52 tạ thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 8 tạ thóc hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được b

Question

Hai thửa ruộng thu hoạch được 52 tạ thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 8 tạ thóc hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilôgam thóc

in progress 0
Eden 1 năm 2021-11-13T07:23:47+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T07:24:49+00:00

  Đáp án: `3000,2200 kg`

   

  Giải thích các bước giải:

  Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số kilôgam thóc là : 

  `(52 + 8 ) : 2 = 30 (tạ)=> 3000 (kg)`

  Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số kilôgam thóc là : 

  `52-30 = 22 (tạ)=> 2200(kg)`

  Đáp số : `3000,2200 kg`

  0
  2021-11-13T07:25:11+00:00

   Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch đc số ki lô gam thóc là 

  ( 52 + 2 ) : 2 = 30 ( tạ )

                         = 3000 kg

  Thửa ruộng thứ hai thu hoạch đc số ki lô gam thóc là 

  52 – 30 = 22 ( tạ )

                = 2200 kg

  Đáp số Thửa ruộng 1 : 3000 kg

  Thửa ruộng 2 : 2200 kg

  Cho táu xin ctlhn ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )