Hai thùng chứa tất cả là 88 lít dầu; nếu lấy 5 lít dầu ở thùng thứ nhất và 3 lít dầu ở thùng thứ hai thì số lít dầu ở thùng

Question

Hai thùng chứa tất cả là 88 lít dầu; nếu lấy 5 lít dầu ở thùng thứ nhất và 3 lít
dầu ở thùng thứ hai thì số lít dầu ở thùng thứ nhất gấp 3 lần ở thùng thứ hai. Tính
số lít dầu ở mỗi thùng?
TKS MNG TRƯỚC

in progress 0
Gabriella 4 tháng 2021-08-19T19:03:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:04:39+00:00

  Sau khi lấy $5$ lít dầu ở thùng thứ nhât, $3$ lít dầu ở thùng thứ hai

  $⇒$ Tổng số lít dầu hai thùng chứa lúc này là:

                $88 – 5 – 3 = 80$ (lít)

  Số lít dầu của thùng thứ nhất sau khi lấy đi $5$ lít là:

            $80 : (1+3) \times 3 = 60$ (lít)

  Số lít dầu của thùng thứ nhất là:

           $60 + 5 = 65$ (lít)

  Số lít dầu ở thùng thứ hai là:

           $88-65 = 23$ (lít)

                 Đáp số: Thùng thứ nhất $65$ lít. Thùng thứ hai $23$ lít

  0
  2021-08-19T19:04:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Sau khi lấy ở thùng $1$ ra $5$ và ở thùng $2$ ra $3$ lít thì số dầu còn lại ở $2$ thùng là:

  $88- 3- 5= 80$ $(l)$

  Tổng số phần bằng nhau là:

  $1+ 3= 4$ (phần)

  Khi đó, số lít dầu ở thùng $1$ lúc đầu là:

  $80: 4× 3= 60 (l)$

  Khi đó, số lít dầu ở thùng $2$ lúc đầu là:

  $88- 65= 23 (l)$

  Đáp số:….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )