Hai thùng đựng 154 lít dầu. Nếu rót 15 lít tù thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu ở thùng thứ hai bằng 4/3 số dầu ở thùng thứ nhất. Tìm số d

Question

Hai thùng đựng 154 lít dầu. Nếu rót 15 lít tù thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu ở thùng thứ hai bằng 4/3 số dầu ở thùng thứ nhất. Tìm số dầu ở mỗi thùng lúc đầu

in progress 0
Eliza 8 phút 2021-09-12T22:47:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:48:33+00:00

  Đáp án:

  Tham khảo ????

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-12T22:49:03+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: nếu rót từ thùng thứ nhất sang thùng thứ 2 thì ta có sơ đồ

  – thùng 1(—–)(—–)(—–)

  -thùng 2 (—–)(—–)(—–)(—–)

  số dầu ban đầu của thung thứ 2 là

  154:(4+3)x4-15=73(lít)

  ố dầu ban đầu của thung thứ 1 là

  154-73=81(lít)

  vậy tự viết nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )