Hai thuộc tính của hàng hoá là gì ,chi ví dụ

Question

Hai thuộc tính của hàng hoá là gì ,chi ví dụ

in progress 0
Arya 12 phút 2021-09-17T13:10:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T13:12:05+00:00

  Giữa hai thuộc tính của hàng hóa luôn có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Trong đó:

  -giá trị là nội dung: là cơ sở của giá trị trao đổi (Ví dụ: 1 bản vẽ thiết kế được sản xuất ra trong 1 giờ lao động kết tinh của anh kỹ sư và   đc đem đi để xây công trình )

  -giá trị trao đổi:  là hình thức biểu hiện của giá trị ra bên ngoài. (Ví dụ: 1 bản vẽ thiết kế được sản xuất ra trong 1 giờ lao động kết tinh của anh kỹ sư đc nhà thầu mua với giá là 10 triệu đồng )

  Khi trao đổi sản phẩm cho nhau, những người sản xuất ngầm so sánh lao động ẩn giấu trong hàng hoá với nhau. Thực chất của quan hệ trao đổi là người ta trao đổi lượng lao động hao phí của mình chứa đựng trong các hàng hoá. Vì vậy, giá trị là biểu hiện quan hệ xã hội giữa những người sản xuất hàng hoá. Giá trị là một phạm trù lịch sử, gắn liền với nền sản xuất hàng hoá. Nếu giá trị sử dụng là thuộc tính tự nhiên thì giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hoá.

   

  BẰNG TUỔI À :))))

  0
  2021-09-17T13:12:15+00:00

  2 thuộc tính của hàng hoá là:

  -Giá trị sử dụng của hàng hoá

  Ví dụ: Tủ dùng để đựng đồ,quần áo dùng để mặc

  -Giá trị hàng hoá

  Ví dụ: 1m vải có giá trị = 10kg thóc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )