Hai tổ dự định sản xuất 300 sản phẩm. Khi thực hiện tổ 1 vượt mức 30 sản phẩm, tổ 2 vượt 10 sản phẩm nên số sản phẩm ở hai tổ bằng nhau. Tính số sản p

Question

Hai tổ dự định sản xuất 300 sản phẩm. Khi thực hiện tổ 1 vượt mức 30 sản phẩm, tổ 2 vượt 10 sản phẩm nên số sản phẩm ở hai tổ bằng nhau. Tính số sản phẩm xuất theo dự định của mỗi tổ?

in progress 0
Jade 4 tuần 2021-08-13T13:27:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:28:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x(sản phẩm) là số sản phẩm tổ 1 phải làm theo kế hoạch đk: 0<x<800,x∈Z+ 800-x(sản phẩm) là số sản phẩm tổ 2 phải làm theo kế hoạch 0,1x(sản phẩm ) là số sản phẩm tổ 1 làm thêm được 0,2(800-x) (sản phẩm ) là số sản phẩm tổ 2 làm thêm được Vì cả 2 tổ làm thêm được 910-800=110(sản phẩm) nên ta có phương trình: 0,1x+0,2(800−x)=1100,1x+0,2(800−x)=110 ⇔0,1x−160−0,2x=110⇔0,1x−160−0,2x=110 ⇔0,1x=50⇔0,1x=50 ⇔x=500(tmđk)⇔x=500(tmđk) Vậy theo kế hoạch, tổ 1 phải làm 500 sản phẩm

  0
  2021-08-13T13:28:46+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Gọi số sản phẩm theo dự định của tổ `1` là:`x` (sản phẩm)`(30<x<300)`

  Vì hai tổ dự định sản xuất `300` sản phẩm

  `\to` Số sản phẩm theo dự định của tổ `2` là: `300-x` (sản phẩm)

  Mà khi thực hiện tổ `1` vượt mức `30` sản phẩm

  `\to` Số sản phẩm khi thực hiện của tổ `1` là:`x+30` (sản phẩm)

  Khi thực hiện tổ `2` vượt `10` sản phẩm

  `\to` Số sản phẩm khi thực hiện của tổ `2` là: `300-x+10=310-x` (sản phẩm)

  Theo đề bài ta có phương trình:

  `x+30=310-x`

  `⇔x+x=310-30`

  `⇔2x=280`

  `⇔140`

  Ta có `x=140` thoả mãn điều kiện của ẩn

  Vậy số sản phẩm theo dự định của tổ `1` là:`140` sản phẩm

  Số sản phẩm theo dự định của tổ `2` là:`300-140=160` sản phẩm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )