Hai tổ làm việc trong 4 giờ thì xong. Nếu tổ 1 làm trong 4h, tổ hai làm trong 1h thì hai tổ làm xong 50% công việc. Nếu làm riêng thì mất bao lâu?

Question

Hai tổ làm việc trong 4 giờ thì xong. Nếu tổ 1 làm trong 4h, tổ hai làm trong 1h thì hai tổ làm xong 50% công việc. Nếu làm riêng thì mất bao lâu?

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-15T02:37:41+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T02:38:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x và y(giờ) lần lượt là thời gian tổ 1 và tổ 2 làm riêng để xong công việc

  (x,y >4)

  $⇒ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{4}(1)$

  Nếu tổ 1 làm trong 4h, tổ hai làm trong 1h thì hai tổ làm xong 50% công việc

  $⇒ \frac{4}{x} + \frac{1}{y} = 50\% = \frac{1}{2}(2)$

  Từ (1) và (2) suy ra : $\frac{1}{x} = \frac{1}{12} ; \frac{1}{y} = \frac{1}{6}$(thỏa mãn)

  Suy ra :$x = 12(giờ) ; y = 6(giờ)$

  0
  2021-09-15T02:38:42+00:00

  Gọi x, y giờ là thời gian tổ 1, tổ 2 làm một mình xong việc (x, y > 0) 

  Trong 1h, mỗi tổ làm được $\dfrac{1}{x}$ và $\dfrac{1}{y}$ việc. 

  Nếu cùng làm, sau 4h xong.

  $\Rightarrow \dfrac{4}{x}+\dfrac{4}{y}=1$   (1) 

  Nếu tổ 1 làm 4h, tổ 2 làm 1h thì được 0,5 việc.

  $\Rightarrow \dfrac{4}{x}+\dfrac{1}{y}=0,5$   (2)

  (1)(2) $\Rightarrow x=12; y=6$ (TM)

  Vậy nếu làm riêng, tổ 1 mất 12h, tổ 2 mất 6h.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )