Hai vận động viên đua xe đạp luyện tập trên đường tròn bán kính R. Các tốc độ của 2 chuyển động tròn đều lần lượt là 6π m/s và 4π m/s. Họ xuất phát cù

Question

Hai vận động viên đua xe đạp luyện tập trên đường tròn bán kính R. Các tốc độ của 2 chuyển động tròn đều lần lượt là 6π m/s và 4π m/s. Họ xuất phát cùng lúc, tại cùng 1 nơi. Thời điểm đầu tiên 2 VĐV gặp nhau khi họ chạy xe ngược chiều là bao nhiêu

in progress 0
Harper 4 ngày 2021-12-06T17:48:11+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:50:07+00:00

  Đáp án: t = R/5

  Giải thích các bước giải: Quãng đường của hai vận động viên chuyển động lần lượt là:

  \({s_1} = {v_1}.t = 6\pi .t;\,\,{s_2} = {v_2}.t = 4\pi .t\)

  Hai vận động viên chuyển động ngược chiều, nên họ gặp nhau tại thời điểm đầu tiên khi tổng quãng đường của họ bằng chu vi quỹ đạo, ta có:

  \({s_1} + {s_2} = 2\pi .R \Rightarrow 6\pi t + 4\pi t = 2\pi R \Rightarrow t = \frac{R}{5}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )