hai vật chuyển động ngược chiều trên một đường thẳng qua A,B khoảng AB=15m . vật thứ 1 bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ từ A đi về B với độ lớn

Question

hai vật chuyển động ngược chiều trên một đường thẳng qua A,B khoảng AB=15m . vật thứ 1 bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ từ A đi về B với độ lớn gia tốc là 1,1m/s2 cùng thời điểm vật 1 đi qua vật 2 đang chuyển động với tốc độ 10 m/s đi qua B thì chuyển động chậm dần đều với độ lớn gia tốc là 3,6m/s2 .hợp lực tác dụng lên vật không đổi trong suốt quá trình chuyển động
A,,, viết PTCĐ của 2 vật
B,,, tính quãng đường vật 2 đi được đến lúc 2 vật gặp nhau lần 1 lần 2

in progress 0
Vivian 6 ngày 2021-12-04T07:58:28+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T08:00:27+00:00

  Đáp án:

  Chọn gốc toạ độ tại A, chiều dương từ A đến B, phương trình chuyển động là:

  $x_A=\frac{1}{2}1,1.t^2=0,55t^2$

  $x_B=15-10t+\frac{1}{2}3,6t^2=15-10t+1,8t^2$

  2 vật gặp nhau khi: $x_A=x_B$

  =>$0,55t^2=15-10t+1,8t^2$

  =>$1,25t^2-10t+15=0$

  =>$\left \{ {{t=2(lần 1)} \atop {t=6(lần 2)}} \right.$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )