Hai vật được thả rơi từ hai độ cao khác nhau khoảng thời gian load chạm đất của một vật lớn gấp đôi so với vật kia bỏ qua lực cản không khí tỉ số lượn

Question

Hai vật được thả rơi từ hai độ cao khác nhau khoảng thời gian load chạm đất của một vật lớn gấp đôi so với vật kia bỏ qua lực cản không khí tỉ số lượng cao ban đầu của hai vật này bằng bao nhiêu

in progress 0
Piper 1 tuần 2021-12-03T22:28:41+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-03T22:30:32+00:00

    Đáp án:

    Giải thích các bước giải: Ta có h=(gt^2)/2 => h2/h1 = (t2^2)/(t1^2) => h2/h1 = 1/4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )