hai vòi nước chảy cùng vào một bể .Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 35l vòi thứ hai mỗi phút chảy được 40 l . Vậy sau 1/3 giờ cả hai vòi chảy được số l

Question

hai vòi nước chảy cùng vào một bể .Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 35l vòi thứ hai mỗi phút chảy được 40 l . Vậy sau 1/3 giờ cả hai vòi chảy được số l nước là

in progress 0
Reese 3 tháng 2021-09-24T23:42:51+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T23:44:33+00:00

  Đáp án:

  Đổi : 1 giờ = 60 phút

  Mỗi phút chảy được số l nước là :

         35 + 40 = 75 (l)

  Sau 1/3 giờ chảy được số l nước là :

         75 x 60 : 3 = 1500 (l) 

    Đáp số : 1500 l

  0
  2021-09-24T23:44:35+00:00

                                             Bài giải                             1 giờ vòi thứ nhất chảy được là:                                    1 : 35 =1/35 (L)                              1 giờ vời thứ hai chảy được là:                                     1 : 40 = 1/40 (L)                              1giờ cả hai vời chảy là:                                      1/35 + 1/40 = 3/56 (L)                                Sau 1/3 giờ chảy được số L là:                                        3/56 x 1/3 = 1/56 (L)                                                Đáp số: 1/56 L                                                 #Chuchoctot#                                       Xin câu trả lời hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )