hai vòi nước cùng chảy vào 1 bể(ban đầu không chứa nước) thì sau 6 giờ đầy bể. Nếu chảy một mình cho đầy bể thì vòi 1 cần thời gian hơn vòi 2 là 5 giờ

Question

hai vòi nước cùng chảy vào 1 bể(ban đầu không chứa nước) thì sau 6 giờ đầy bể. Nếu chảy một mình cho đầy bể thì vòi 1 cần thời gian hơn vòi 2 là 5 giờ. hỏi nếu chảy một mình để đầy bể thì mỡi vòi nước cần bao nhiêu thời gian

in progress 0
Athena 1 tuần 2021-08-31T14:09:50+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:11:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  đặt x (h) là thời gian vòi hai 1mình chảy đầy bể (x lớn hơn 0)

  vậy thời gian đội 1 tự chảy đầy bể là x+5

  ta có 1h vòi 1 chảy dc 1/x+5

  1h vòi 2 chảy dc 1/x

  mà 2 vòi cùng chảy thì sau 6h bể đầy ⇒1h cả hai vòi chảy được 1/6h

  ⇒1/x+5+1/x=1/6

  rồi làm như bình thường là xong

  0
  2021-08-31T14:11:42+00:00

   –Trong 1h,vòi 1 chảy được là:
  1:6=1/6 (bể)
  -trong 1 h,vòi thứ 2 chảy đc là:
  1:8=1/8(bể)
  -trong 1 h ca 2 vòi chảy đc:
  1/6+1/8=7/24(bể)
  -phần còn lại của bể phải chảy:
  1-1/4=3/4(bể)
  -cả hai vòi cùng chảy thì đầy sau:
  3/4:7/24=18/7(giờ)
  đ/s:18/7 (giờ)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )