Hàm số y = y = -$x^{3}$+ 3$x^{2}$ -2 đồng biên trên khoảng: A: (0;2) B: (-≈;0) C: (1;4) D: (4: +≈)

Question

Hàm số y = y = -$x^{3}$+ 3$x^{2}$ -2 đồng biên trên khoảng:
A: (0;2)
B: (-≈;0)
C: (1;4)
D: (4: +≈)

in progress 0
Alexandra 3 tháng 2021-09-30T17:09:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T17:10:31+00:00

  Đáp án:

  $A.\, (0;2)$

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  y = – x^3 + 3x^2 – 2\\
  y’ = -3x^2 + 6x\\
  \text{Hàm số đồng biến}\\
  \Leftrightarrow y’ >0\\
  \Leftrightarrow -3x^2 + 6x > 0\\
  \Leftrightarrow x^2 – 2x <0\\
  \Leftrightarrow x(x – 2) < 0\\
  \Leftrightarrow 0 < x < 2\\
  \text{Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$}
  \end{array}\)

  0
  2021-09-30T17:10:42+00:00

  Đáp án: A

   

  Giải thích các bước giải:

   Hàm số đồng biến khi y’>=0

  y’=-3x^2+6x

  cho y’=0 được 2 nghiệm x=0 or x=2

  Em lập bảng biến thiên xét dấu là ra nha

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )