Hằng năm dân làng chia ruộng đất công để làm công để làm gì

Question

Hằng năm dân làng chia ruộng đất công để làm công để làm gì

in progress 0
Lyla 4 tuần 2021-11-20T00:53:44+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:54:55+00:00

  Hằng năm dân làng chia ruộng đất để cày cấy vào nộp thuế cho vua. Nếu người được có nhiều ruộng như: hoàng tử, công chúa,… là địa chủ còn người ít ruộng như nông dân nghèo thì là bị bóc lột

  0
  2021-11-20T00:55:01+00:00

         Hàng năm dân làng chia ruộng đất công để cày cấy  và cùng nhau nộp tô thuế cho nhà vua. Mỗi người thường có 1 mẫu ruộng để làm việc. Nếu một người có nhiều mẫu ruộng thì họ sẽ được gọi là địa chủ có quyền lực ở địa phương.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )