hằng ngày 1 xe khách đi từ a đến b với vận tốc 45km/h. hôm nay vì xuất phát chậm 9 phút nên xe ô tô phải tăng vận tốc thêm 5km/h và đến b đúng thời gi

Question

hằng ngày 1 xe khách đi từ a đến b với vận tốc 45km/h. hôm nay vì xuất phát chậm 9 phút nên xe ô tô phải tăng vận tốc thêm 5km/h và đến b đúng thời gian như mọi hôm. tính quãng đường ab
LÀM HỘ MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-11-21T21:25:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T21:26:40+00:00

  Đổi 15 phút = 0,15 giờ

  Thời gian đi ngày hôm nay ít hơn thời gian đi hàng ngày là 0,15 giờ

  Vận tốc càng lớn thì thời gian càng ít. Nên thời gian đi ngày hôm nay bằng$\frac{45}{50}$ =$\frac{9}{10}$thời gian đi hàng ngày

  hiệu số phần bằng nhau là:

  10-9=1(phần)

  thời gian đi của quảng đường ab lúc đầu là:

  0,15:1×10=1,5(giờ)

  quãng đường ab dài là:

  45×1,5=67,5(km)

  đáp số:67,5km

  0
  2021-11-21T21:27:18+00:00

  Đổi 15 phút = 0,15 giờ

  Thời gian đi ngày hôm nay ít hơn thời gian đi hàng ngày là 0,15 giờ

  Vận tốc càng lớn thì thời gian càng ít. Nên thời gian đi ngày hôm nay bằng $\frac{45}{50}$ =$\frac{9}{10}$ thời gian đi hàng ngày

  hiệu số phần bằng nhau là:

  10-9=1(phần)

  thời gian đi của quảng đường ab lúc đầu là:

  0,15:1×10=1,5(giờ)

  quãng đường ab dài là:

  45×1,5=67,5(km)

  đáp số:67,5km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )