hành động nào thể hiện lòng yêu thương con người: a,giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền trung b,giúp đỡ em bé trong công viên

Question

hành động nào thể hiện lòng yêu thương con người:
a,giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền trung
b,giúp đỡ em bé trong công viên

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-08-09T23:06:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:07:45+00:00

  cả hai

  0
  2021-08-09T23:07:46+00:00

  Đáp án:
  Cà hai (còn nếu được chọn một cái thì là a)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )