Hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm là hành vi vi phạm pháp luật * 1 điểm A. hình sự. B. hành chính. C. dân sự. D.

Question

Hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm là hành vi vi phạm pháp luật *
1 điểm
A. hình sự.
B. hành chính.
C. dân sự.
D. kỉ luật.

in progress 0
Eva 4 tháng 2021-08-31T17:36:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:37:26+00:00

  A nha bạn

  0
  2021-08-31T17:37:36+00:00

  Hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm là hành vi vi phạm pháp luật *

  A. hình sự.
  B. hành chính.
  C. dân sự.
  D. kỉ luật.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )