Hấp thụ hoàn toàn 0.15mol so2 vào 400ml dd naoh x mol /l thứ được 16.7 gam muối. Giá trị x là

Question

Hấp thụ hoàn toàn 0.15mol so2 vào 400ml dd naoh x mol /l thứ được 16.7 gam muối. Giá trị x là

in progress 0
Rylee 2 tháng 2021-10-05T18:28:18+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T18:29:41+00:00

  Giải thích các bước giải:

   TH1: pư tạo muối trung hòa Na2SO3=>SO2 hết

  nNa2SO3=$\frac{16,7}{162}$=0,103

  =>nSO2=nNa2SO3=0,103<0,15

  =>Loại

  TH2; pư tạo muối axit NaHSO3 =>SO2 dư

  nNaHSO3=$\frac{16,7}{104}$=0,16(mol)

  =>nSO2=nNaHSO3=0,16<0,15

  =>Loại

  TH3: pư tạo 2 muối Na2SO3 và NaHSO3

  PTHH:                  SO2+2NaOH→Na2SO3+H2O

                              a             2a            a

                                SO2+NaOH→NaHSO3

                                 b        b               b

  => a+b=0,15 (1)

      126a+104b=16,7  (2)

  từ (1) và (2)=> a=0,05

                            b=0,1

  =>nNaOH=2a+b=0,2(mol)

  =>CM NaOH=$\frac{0,2}{0,4}$=0,5M

  =>x=0,5

  0
  2021-10-05T18:29:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử chỉ tạo ra muối nahso3:

  nNaHso3=16,7/104=0,16 mol

  Giảnh sử chỉ tạo ra muối na2so3:

  nNa2SO3=16,7/126=0,13mol

  ta thấy 0,13<0,15<0,16

  <=> có 2 muối nahso3; na2so3

  Đặt nnahso3=x mol;nna2so3=ymol;

  x=

  BTKL:104x+126y=16,7

  BTNT “S” :x+y=0,15

  giải hệ :x=0,1mol;y=0,05mol

  BTNT”Na” nNAOH=0,1+0,05.2=0,2mol

  CmNaoh=x=0,2/0,4=0,5M

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )