Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (đktc) vào dd chứa 10g NaOH. a, Viết phương trình hóa học của các phản ứng có thể sảy ra. b, Tính khối lượng muối

Question

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (đktc) vào dd chứa 10g NaOH.
a, Viết phương trình hóa học của các phản ứng có thể sảy ra.
b, Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.
Làm chi tiết và rõ ràng nha! Mk sẽ đánh giá 5 sao và 1 tim cho người làm chi tiết và rõ ràng!

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-07-18T20:24:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:26:33+00:00

  Đáp án:

  a) $NaOH+SO_2→NaHSO_3$ (tỉ lệ mol $1:1$)

     $2NaOH+SO_2→Na_2SO_3+H_2O$ (tỉ lệ mol $2:1$)

  b) $m_{Muối}=21,9(g)$

  Giải thích các bước giải:

    $n_{SO_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2(mol)$

   $n_{NaOH}=\dfrac{10}{40}=0,25(mol)$

  $T=\dfrac{n_{OH^-}}{n_{SO_2}}=\dfrac{0,25}{0,2}=1,25$

  ⇒ $1<T<2$

  ⇒ Phản ứng tạo 2 muối là $NaHSO_3$ và $Na_2SO_3$

   PTHH:

     $NaOH+SO_2→NaHSO_3$ (tỉ lệ mol $1:1$)

     $2NaOH+SO_2→Na_2SO_3+H_2O$ (tỉ lệ mol $2:1$)

  b) Đặt số mol cho phương trình tỉ lệ $1:1$ là $x$

             số mol cho phương trình tỉ lệ $2:1$ là $y$

  $NaOH+SO_2→NaHSO_3$ (tỉ lệ mol $1:1$)

        x            x            x

    $2NaOH+SO_2→Na_2SO_3+H_2O$ (tỉ lệ mol $2:1$)

          2y             y           y 

  Theo đề bài ta có hệ: $\begin{cases} x+2y=0,25 \\ x+y=0,2 \end{cases}$

                                  ⇔ $\begin{cases} x=0,15 \\ y=0,05 \end{cases}$

  Ta có:

    $n_{NaHSO_3}=n_{NaOH}=0,15(mol)$

  → $m_{NaHSO_3}=0,15×104=15,6(g)$

   $n_{Na_2SO_3}=n_{SO_2}=0,05(mol)$

  → $m_{Na_2SO_3}=0,05×126=6,3(g)$

  ⇒ $m_{Muối}=15,6+6,3=21,9(g)$

  0
  2021-07-18T20:26:35+00:00

  nSO2=4,48/22,4= 0,2 (mol)

  nNaOH= 10/40= 0,25 (mol)

  lập tỉ lệ mol ta đc: nNaOH/nSO2= 0,25/0,2= 1,25

  => Pư tạo ra 2 muối đó là Na2SO3 và NaHSO3 ( Vì nó tỉ lệ mol bằng 1,25 nên ta thấy nó thuộc trường hợp l<t<2:tạo ra 2 muối. (Xem lí thuyết đi nha ^.^)

  vậy ta có 2 pt:

  2NaOH+SO2—> Na2SO3+ H2O

  2x——->x——->x——->x

  NaOH+SO2—–> NaHSO3

  y——>y———>y

  b. Ta đặt số mol của Na2SO3 và NahSO3 lần lượt là x,y

  => Ta có pt: 2x+y=0,25

                       x+y=0,2

  giải pt ta đc: x=0,05 (mol)

                      y= 0,15 (mol)

  => m muối= mNa2SO3+ mNaHSO3= 0,05.126+0,15.104= 21,9(g)

  chúc bạn học tốt ^.^

   

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )