hấp thụ toàn bộ 3,36 lít so2 vào 200 ml dung dịch naoh được 16,7 gam muối. Tính nồng độ mol của dd NaOH

Question

hấp thụ toàn bộ 3,36 lít so2 vào 200 ml dung dịch naoh được 16,7 gam muối. Tính nồng độ mol của dd NaOH

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-07-20T22:20:35+00:00 1 Answers 115 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-20T22:21:54+00:00

  Đáp án:

  \(C{M_{NaOH}} = 1M\)

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử muối tạo thành là \(NaHS{O_3}\)

  \(\begin{array}{l}
  NaOH + S{O_2} \to NaHS{O_3}\\
  {n_{S{O_2}}} = 0,15mol\\
   \to {n_{NaHS{O_3}}} = {n_{S{O_2}}} = 0,15mol\\
   \to {m_{NaHS{O_3}}} = 15,6g < 16,7g
  \end{array}\)

  Giả sử muối tạo thành là \(N{a_2}S{O_3}\)

  \(\begin{array}{l}
  2NaOH + S{O_2} \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\\
  {n_{S{O_2}}} = 0,15mol\\
   \to {n_{N{a_2}S{O_3}}} = {n_{S{O_2}}} = 0,15mol\\
   \to {m_{N{a_2}S{O_3}}} = 18,9g < 16,7g
  \end{array}\)

  Giả sử muối tạo thành là hỗn hợp \(NaHS{O_3}\) và \(N{a_2}S{O_3}\)

  \(\begin{array}{l}
  2NaOH + S{O_2} \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\\
  NaOH + S{O_2} \to NaHS{O_3}\\
  {n_{S{O_2}}} = 0,15mol\\
   \to {n_{N{a_2}S{O_3}}} + {n_{NaHS{O_3}}} = {n_{S{O_2}}} = 0,15mol\\
   \to 126{n_{N{a_2}S{O_3}}} + 104{n_{NaHS{O_3}}} = 16,7g
  \end{array}\)

  Giải hệ phương trình ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  {n_{N{a_2}S{O_3}}} + {n_{NaHS{O_3}}} = 0,15\\
  126{n_{N{a_2}S{O_3}}} + 104{n_{NaHS{O_3}}} = 16,7
  \end{array} \right.\\
   \to {n_{N{a_2}S{O_3}}} = 0,05mol \to {n_{NaHS{O_3}}} = 0,1mol\\
   \to {n_{NaOH}} = 2{n_{N{a_2}S{O_3}}} + {n_{NaHS{O_3}}} = 0,2mol\\
   \to C{M_{NaOH}} = 1M
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )