hạt có những bộ phận nào chức năng của từng bộ phận ấy

Question

hạt có những bộ phận nào chức năng của từng bộ phận ấy

in progress 0
Genesis 34 phút 2021-10-09T20:03:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T20:04:24+00:00

   Hạt gồm :

  + Vỏ hạt : có chức năng bảo vệ hạt

  + Phôi : có chức năng phát triển thành cây con

  + Chất dinh dưỡng dự trữ : có chức năng cung cấp cho phôi phát triển thành cây con

  0
  2021-10-09T20:04:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Hạt gồm có vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

  Phôi của hạt gồm rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm.

  Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong phôi nhũ hoặc trong lá mầm (với những hạt không có phôi nhũ).

  Cây hai lá mầm phôỉ của hạt có hai lá mầm, cây một lá mầm phôi của hạt chỉ có một lá mầm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )