hạt kín và Đặc điểm của thực vật hạt kín

Question

hạt kín và Đặc điểm của thực vật hạt kín

in progress 0
Remi 1 giờ 2021-10-06T02:27:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T02:29:06+00:00

  Đáp án:

  Thực vật hạt kín là thực vật có hoa.

  Đặc điểm của thực vật hạt kín:

       + Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc/ rễ chùm, thân gỗ/ thân thảo, lá đơn/ lá kép…)

       + Trong thân có mạch dẫn phát triển.

       + Có cơ quan sinh sản là hoa; quả do bầu phát triển thành; hạt nằm trong quả, do noãn phát triển thành .

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )