Hậu quả chiến tranh thế giới thứ hai

Question

Hậu quả chiến tranh thế giới thứ hai

in progress 0
Melanie 2 giờ 2021-09-20T09:04:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:06:21+00:00

  Chiến tranh lần thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của các nước phát xí như I-ta-li-a, Đức, Nhật Bản,……. . Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất, tàn phá nặng nê nhất và khốc liệt nhất nhất trong lịch sử loài người ( 90 triệu người bị tàn tật, 60 triệu người chết và những thiệt hại vật chất) 

                           Chúc bạn học tốt !!!

  0
  2021-09-20T09:06:22+00:00

  -Làm cho nhật tổn hại rất nặng nề về mọi mặt 

  -Làm cho nhiều quốc gia bị lôi kéo vào chung một cuộc chiến vô nghĩa

  -Làm cho các nước tham gia tổn hại về mọi mặt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )