hậu quả của việc triều đình huế kí hiệp ước 1874

Question

hậu quả của việc triều đình huế kí hiệp ước 1874

in progress 0
Liliana 9 phút 2021-10-24T01:17:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:19:22+00:00

  hậu quả của việc triều đình huế kí hiệp ước 1874 là: chủ quyền ngoại giao của Việt Nam bị xâm phạm nguyên trọng -> nguyên cớ cho Pháp lợi dụng đánh chiếm Bắc Kì lần hai. – Về lãnh thổ, chủ quyền triều Nguyễn bị thu hẹp, quyền chiếm đóng của Pháp ở Nam Kì lục tỉnh đã được thừa nhận -> Làm mất một phần chủ quyền lãnh thổ của đất nước.

  0
  2021-10-24T01:19:32+00:00

  1 Quân Pháp có điều kiện trở lại xâm lược toàn bộ Bắc Kì

  2 Từ đây nước ta trở thành thị trường riêng của Pháp

  3 Làm mất một phần chủ quyền lãnh thổ của đất nước

  giải thích: 

   Theo Hiệp ước 1874, triều Huế nhượng hẳn 6 tỉnh Nam Kì cho Pháp, Việt Nam “chiểu” theo đường lối ngoại giao của Pháp, Pháp được tự do buôn bán và được đóng quân tại những vị trí then chốt ở Bắc Kì, công nhận quyền đi lại, buôn bán, kiểm soát và điều tra tình hình ở Việt Nam của Pháp -> Nước ta từ đây trở thành thị trường riêng của Pháp. 
  – Qua Hiệp ước, Pháp đã đặt được cơ sở chính trị, quân sự, kinh tế ở Bắc Kì ->  đặt cơ sở cho việc xâm chiếm Bắc Kì lần hai.
  – Với Hiệp ước 1874, chủ quyền ngoại giao của Việt Nam bị xâm phạm nguyên trọng -> nguyên cớ cho Pháp lợi dụng đánh chiếm Bắc Kì lần hai.
  – Về lãnh thổ, chủ quyền triều Nguyễn bị thu hẹp, quyền chiếm đóng của Pháp ở Nam Kì lục tỉnh đã được thừa nhận -> Làm mất một phần chủ quyền lãnh thổ của đất nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )