Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất A Hợp chất A có MA = 58,5 g %CL = 60,68 % %Na Và giải thích có phải số mol tương ứng với nguyên tử khô

Question

Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất A
Hợp chất A có MA = 58,5 g
%CL = 60,68 %
%Na
Và giải thích có phải số mol tương ứng với nguyên tử không ạ . Ví dụ tính ra 1 mol Na thì là Na …

in progress 0
Kylie 4 tuần 2021-08-18T23:01:04+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T23:02:20+00:00

  Đáp án:

   $NaCl$

  Giải thích các bước giải:

  1 mol tương ứng với 6×10^23 nguyên tử

  Còn trong bài là tìm tỉ lệ số mol để tìm được chỉ số x,y để lập công thức

  \(\begin{array}{l}
  CTHH:N{a_x}C{l_y}\\
  {m_{Cl}} = 58,5 \times 60,68\%  = 35,5g\\
  {m_{Na}} = 58,5 – 35,5 = 23\,g\\
  {n_{Cl}} = \dfrac{{35,5}}{{35,5}} = 1\,mol\\
  {n_{Na}} = \dfrac{{23}}{{23}} = 1\,mol\\
  x:y = {n_{Na}}:{n_{Cl}} = 1:1\\
   \Rightarrow CTHH:NaCl
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )