Hãy xác định giá trị mỗi nguyên tố trong hợp chất sau đây a) KH, H2O B) FeO, Ag2o

Question

Hãy xác định giá trị mỗi nguyên tố trong hợp chất sau đây
a) KH, H2O
B) FeO, Ag2o

in progress 0
Kennedy 4 tuần 2021-09-06T19:30:15+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T19:31:34+00:00

  a) KH: K(I); H(I)

  H2O: H(I); O(II)

  b) FeO: Fe(II); O(II)

  Ag2O: Ag(I); O(II)

  0
  2021-09-06T19:32:03+00:00

  a) `KH`

  `K(I),H(I)`

  `H_{2}O`

  `H(I),O(II)`

  b) `FeO`

  `Fe(II),O(II)`

  `Ag_{2}O`

  `Ag(I),O(II)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )