Hãy xây dựng kế hoạch với nội dung tuyên truyền để các bạn cùng tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại cổng trường em Thnkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Question

Hãy xây dựng kế hoạch với nội dung tuyên truyền để các bạn cùng tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại cổng trường em
Thnkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

in progress 0
Liliana 5 tháng 2021-07-28T16:27:12+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:28:34+00:00

  Kế hoạch:

  -Mục đích

  Tuyên truyền về an toàn giao thông

  Nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh,.. khi tham gia giao thông

  -Yêu cầu

  Mọi người đều phải chấp hành đúng quy định của an toàn giao thông

  Mọi người phải biết tác hại khi không giữ gìn trật tự an toàn giao thông

  -Đối tượng tham gia giao thông

  Tất cả mọi người

  -Nội dung và cách tiến hành

  In tài liệu, tập giấy,…….để tuyên truyền về an toàn giao thông

  Vận động, tuyên truyền mọi người

  Vận động tham gia các buổi ngoại khóa về an toàn giao thông

  0
  2021-07-28T16:29:11+00:00

  – Hãy xây dựng kế hoạch với nội dung tuyên truyền để các bạn cùng tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại cổng trường em

  + Rủ bạn bè làm báo tường, in tài liệu để tuyên truyền mọi người chấp hành giao thông học đường

  + Đăng bài tuyên truyền lên các trang mạng xã hội 

  + Khuyên răn các bạn cùng lớp và trong toàn trường phải nghiêm túc chấp hành luật giao thông

  + Tham gia các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp về giáo dục an toàn giao thông trong trường.

  *Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )