hãy chỉ ra biện pháp tu từ và phân tích tác dụng trong câu thơ sau ”chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”

Question

hãy chỉ ra biện pháp tu từ và phân tích tác dụng trong câu thơ sau
”chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-09-23T15:51:56+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:53:43+00:00

  Bạn tham khảo nha!
  2 câu “Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
  Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”
  Tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa và phép ẩn dụ để nói lên vai trò của chiếc thuyền gắn bó với dân chài, cuộc sống người dân làng quê.
  => Thể hiện tình yêu dành cho quê hương một cách sâu nặng, thắm thía.

  0
  2021-09-23T15:53:55+00:00

  BPTT: Nhân hoá: chiếc thuyền: im

                              Bến: mỏi, trở về nằm

            Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: nghe

  Tác dụng: Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng BPTT nhân hoá, ẩn dụ để vẽ ra 1 bức tranh tươi sáng, sinh động về 1 làng quê miền biển. Và cho thấy tình cảm quê hương trong sáng, thiết tha của nhà thơ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )