Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau: a) 2 + x = 0 b) 3×2 – 3x + 1 = 0 c) 1 – 12u = 0 d) -3 = 0 e) 4y = 12

Question

Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau: a) 2 + x = 0 b) 3×2 – 3x + 1 = 0 c) 1 – 12u = 0 d) -3 = 0 e) 4y = 12

in progress 0
Josie 2 tháng 2021-10-23T00:12:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-23T00:13:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) 2 + x = 0

  b) 3x² – 3x + 1 = 0

  c) 1 – 12u = 0

  d) -3 = 0

  e) 4y = 12

  vì các pt trên có dạng $ax + b = 0$ hoặc $ax = b$

  0
  2021-10-23T00:14:24+00:00

  #KhanhHuyen2006 – Xin câu trả lời hay nhất

  Các phương trình bậc nhất trong các PT là :

  `a) 2 + x = 0 (ax + b = 0)`

  `c) 1 – 12x = 0 (ax + b = 0)`

  `e) 4y = 12 (ax = b)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )