Hãy cho biết 20 chữ đầu và 6 chữ sau của các quốc gia cổ đại phương tây

Question

Hãy cho biết 20 chữ đầu và 6 chữ sau của các quốc gia cổ đại phương tây

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-11T16:29:03+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:30:11+00:00

  20 chữ cái đầu của Phương Tây:

  A B C D E F G H I K L M N O P  T

  6 chữ sau: 

   U V W Z X Y 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )